Mis on MMA

MMA (inglise keeles Mixed Martial Arts) ehk sportlik vabavõitlus, või ka lihtsalt vabavõitlus, on kahevõitlusala, mille eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas välja parim võitleja. MMA sisaldab võitluse kõiki distantse (püstivõitlus, lähivõitlus, maasvõitlus) ja vastase ees edu saavutamiseks võib kasutada nii löömis- kui ka maadlustehnikaid - võit saavutatakse läbi nokaudi, vastase alistamisel alistusvõttega või punktieduga.  (NB! Noortespordi turvalisuse tõstmiseks ja laiema kandepinna saavutamiseks on alla 18-aastastel võistlustel kõik löögid pähe keelatud). Vabavõitluse matše peetakse võrkaiaga piiratud areenil ehk puuris. MMA on võistlusspordina mitmekesine, realistlik ja vaatemänguline. Kõike seda on ka harrastusspordis, ent treeningutel pannakse see vormi, mis on turvaline ja hästi omandatav.

Eestis on võimalik MMA amatöörsportlastel võistelda järgmistes vanuseklassides:
  • U12: 10-11-aastased (treeneri eriloaga ka 9-aastased)
  • U14: 12-13-aastased
  • U16: 14-15-aastased
  • U18: 16-17-aastased
  • Täiskasvanud: 18-aastased ja vanemad
Rahvusvahelistel tiitlivõitlustel on eraldi ka juunioride klass (U21), kus võistlevad 18-20-aastased.

Üleilmaliselt reguleerib vabavõitluse amatöörsporti rahvusvaheline MMA alaliit International Mixed
Martial Arts Federation (IMMAF), kes korraldab ka rahvusvahelisi tiitlivõistluseid. Eesti vabavõitlust
ühendav ja reguleeriv Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit (ESVL) on IMMAFi liige ning spordiklubi Englas Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu liige.

Mida tehakse trennis?

Lapsed: 5-8-aastased

Lastegrupis alustavad poisid ja tüdrukud üldkehalise ettevalmistusega (koordinatsioon ja osavus ning kiirus ja jõud), mille abil õpitakse tundma oma keha ning selle võimeid ja ka piiranguid. Treeningud on mängulised ja põnevad, olulisel kohal on akrobaatika. Võitlustehnikate õppimisel alustatakse suuresti maadluse, sh lukumaadlusega - see tähendab treeningpartneri kontrollimist püstimaadluses, heiteid ja mahaviimiseid, treeningpartneri kontrollimist maas ning ka seda, kuidas saada maast ebasoodsatest asenditest tagasi püsti.

Kõige selle käigus õpivad lapsed kontrollima enda jõudu ja liigutusi, arvestama oma treeningpartneritega ning areneb püsivus ja distsipliin. Enesekindlus kasvab läbi pingutuse ja õnnestumiste. Löögi- ja alistustehnikaid selles vanusegrupis olulisel määral veel ei õpita - tehakse vaid juurdeviivaid harjutusi, mis on osa üldkehalisest kooordinatsioonist ja osavusest.

Noored A: 9-12-aastased

Noored A grupis jätkub töö üldkehalise ettevalmistuse, sh akrobaatikaga, kuid võitlustehnikate õppimine saab juba märgatavalt suurema osakaalu. Vanuse ja vastutustunde kasvades hakatakse lisaks maadlusele ja lukumaadlusele õppima ka löögi- ja alistustehnikaid ning kõiki elemente kokku siduma.

Selles grupis treenivad üheskoos nii algajad kui ka juba varem alustanud noored - algajatega alustab treener täiesti otsast peale, kogenumad õpivad samal ajal aga juba keerulisemaid tehnikaid ning saavad lisaülesandeid. Jätkuvalt on olulisel kohal enda jõu ja liigutuste kontrollimine - oskus tunnetada oma võimeid ja arvestada erineval tasemel ja suuruses treeningpartneritega. Kui algajate jaoks on püsivus ja distsipliin veel uued asjad, millega harjuda, siis kogenumate jaoks on nendest omadustest saamas suured sõbrad ja abilised, mis aitavad treeningutest maksimumi võtta. Vanematel tegijatel ja värskelt alustanutel aitavad kokku kasvada mängud ja üksteist toetav sportlik õhkkond. Koos sportlike edusammudega kasvab ka enesekindlus.

Noored B: 13-16-aastased

Noored B grupis on kõige olulisemal kohal võitlustehnikate õppimine ja omandamine. Ka selles grupis treenivad üheskoos nii algajad, kui ka juba varem alustanud noored ning kui algajatega alustab treener täiesti otsast peale, siis kogenumad saavad ülesandeid vastavalt oma oskustele.

Kõige selle kõrval on omal kohal ka üldkehaline ettevalmistus ja akrobaatika ning samuti mängud, mis on hea vahend kiiruse ja osavuse treenimiseks. Kuna selles vanuses noortel hakkavad juba suurenema ka jõunäitajad, kuid samas pole veel keha täielikult välja arenenud, pööratakse ohutusele ja sobiva treeningkoormuse valikule suurt tähelepanu - teema, mis on eriti oluline alles spordiga alustajate puhul.

Täiskasvanud (17+)

Täiskasvanud alustavad treeninguid algkursusega - see on 8-nädalane võitlusspordi kursus, mille jooksul omandatakse vabavõitluse baastehnikad ja algteadmised kõigis võitlusdistantsides. Esimesest treeningust alates treenitakse löögitehnikaid, heiteid ja mahaviimisi ning maasvõitlust juba kombineeritult - nagu vabavõitluses kohane.

Algkursuse edukal läbimisel jätkatakse treeningutega põhigrupis. Põhigrupp koosneb väga erineva tasemega spordihuvilistest, koondades endas nii värskelt algkursuse lõpetanuid, kui ka aastaid vabavõitlusega tegelenud harrastajaid. Vastavalt on üles ehitatud ka treeningud, mis võtavad arvesse inimeste erinevaid oskusi, füüsist ja ka eesmärke.