TREENINGTASUD

Otseviited:

Kreeka-Rooma ja vabamaadlus (Tartu) (Hinnad kehtivad nendele lastele-noortele, kes kinnitavad oma osalemise maadlustreeningutel esimese valikuna. Info treenerilt.)

LIIKMEMAKS
Tartu linna lapsed ja noored
Väljaspool Tartu linna elavad lapsed ja noored
TÄHTAEG
Hooaeg tasutuna korraga
september kuni mai
180 € / hooaeg
180 € / hooaeg
1. oktoober
Hooaeg tasutuna poolaastate kaupa
I poolaasta = september kuni jaanuar
II poolaasta = veebruar kuni mai
120 € / poolaasta
120 € / poolaasta
I poolaasta = 1. oktoober
II poolaasta = 1. veebruar
Tasudes kuude kaupa
35 € / kuu
35 € / kuu
Jooksva kuu 10. kuupäev

Lisasoodustused Tartu linna lastele ja noortele:
  • Kui ühest perekonnast osaleb treeningutel kaks last/noort, on teise lapse/noore hooaeg tasutuna korraga kuni 50% soodsam.
  • Samast perekonnas kolmas laps/noor treenib tasuta.
Tasumine kas sularahas treeningutel kohapeal või ülekandega laste/noorte maadlusosakonna kontole:
Englas MTÜ
IBAN: EE701010220029705017 (SEB)
Makse selgitus: lapse/noore nimi, kelle eest on makse tasutud
Info kõikidele lapsevanematele, kelle lapsed võtavad osa spordiklubi Englas treeningutest:
KINNITA OMA LAPSE OSALEMINE TARTU LINNA HUVIRINGIS


MMA lapsed ja noored: 5-16-aastased (sünniaastad 2006-2017)

(Hinnad kehtivad lastele-noortele, kes kinnitavad oma osalemise Tartu linna huviringis/treeningutel esimese valikuna. Lisainfo).

LIIKMEMAKS
LASTEGRUPP:
5-8-aastased
KÕIK NOORTEGRUPID
TÄHTAEG
Hooaeg tasutuna korraga
29. august 2022 kuni 18. juuni 2023
260 € / hooaeg
(26 €/kuu)
300 € / hooaeg
(30 €/kuu)
1. oktoober
Hooaeg tasutuna poolaastate kaupa
I poolaasta = 29. august kuni 31. jaanuar
II poolaasta = 1. veebruar kuni 18. juuni
150 € / poolaasta
(30 €/kuu)
170 € / poolaasta
(34 €/kuu)
I poolaasta = 1. oktoober
II poolaasta = 1. veebruar
Tasudes kuude kaupa
35 € / kuu
40 € / kuu
Jooksva kuu 10. kuupäev

Lisasoodustused:
  • Kui ühest perekonnast osaleb treeningutel kaks last/noort, on teise lapse/noore liikmemaks kuni 50% soodsam.
  • Samast perekonnas kolmas laps/noor treenib tasuta.
Tasumine kas sularahas treeningutel kohapeal või ülekandega MMA osakonna kontole:
MMA Eesti MTÜ
IBAN: EE322200221051072206 (Swedbank)
Makse selgitus: lapse/noore nimi, kelle eest on makse tasutud
Info kõikidele lapsevanematele, kelle lapsed võtavad osa spordiklubi Englas treeningutest:
KINNITA OMA LAPSE OSALEMINE TARTU LINNA HUVIRINGIS


MMA algkursus: 16-aastased ja vanemad (sünniaasta 2005 ja vanemad)

KURSUSE TASU SUMMA TÄHTAEG
Tasutuna ühes osas 90 € / kursusEnne kursuse algust
Tasutuna kahes osas:
I osa = 4 nädalat
II osa = 4 nädalat
I osa = 60 €
II osa = 50 €
I osa = enne kursuse algust
II osa = 4. nädala lõpuks
NB! Sünniaastad 2003-2005: algkursusel ja sellele järgneva põhigrupi treeningutel on võimalik osaleda "MMA: lapsed ja noored" hinnakirja alusel eeldusel, et treeningutega alustatakse hiljemalt oktoobris (liitutakse hooaja esimese või teise algkursusega, mis alustavad vastavalt 5. septembril ja 31. oktoobril 2022), treeningute eest tasutakse kas kogu hooaja eest korraga või poolaastate kaupa ning noore osalemine spordiklubi Englas treeningutel on kinnitatud 1. valikuna (Tartu linna huvihariduse toetus).

Tasumine kas sularahas treeningutel kohapeal või ülekandega MMA osakonna kontole:
MMA Eesti MTÜ
IBAN: EE322200221051072206 (Swedbank)
Makse selgitus: MMA alg + osaleja ees- ja perekonnanimi

MMA põhigrupp: 16-aastased ja vanemad (sünniaasta 2005 ja vanemad)

PERIOOD
TREENINGUTE ARV NÄDALASSUMMATÄHTAEG
Üks kuu
Üks kuu = 4 nädalat (28 päeva). Näiteks: kui liitud treeningutega 17. jaanuaril, kehtib kuutasu 17. jaanuarist edasi 4 nädalat.
Võid osaleda kõikidel täiskasvanute treeningutel:
  • Põhigrupp (3x nädalas)
  • Algkursus (2x nädalas)
  • Põhigrupi nädalavahetusel toimuv lisatreening (1 x nädalas)
60 €/kuu
Treeningute eest tuleb tasuda iga algava perioodi eest ette - enne esimest treeningut.
Võid osaleda kõikidel esmaspäevast reedeni toimuvatel täiskasvanute põhigrupi treeningutel (3x nädalas) 50 €/kuu
Üks treening
Nädalasisene põhigrupi või algkursuse treening 10 €/treening
Treeningu eest tuleb tasuda ette - hiljemalt tehtava treeningu alguses.
Nädalavahetusel toimuv põhigrupi lisatreening 12 €/treening
NB! Sünniaastad 2003-2005: põhigrupi treeningutel on võimalik osaleda "MMA: lapsed ja noored" hinnakirja alusel eeldusel, et treeningutega alustatakse hiljemalt oktoobris ning noore osalemine spordiklubi Englas treeningutel on kinnitatud 1. valikuna (Tartu linna huvihariduse toetus).

Tasumine kas sularahas treeningutel kohapeal või ülekandega MMA osakonna kontole:
MMA Eesti MTÜ
IBAN: EE322200221051072206 (Swedbank)
Makse selgitus: MMA põhi + osaleja ees- ja perekonnanimi