TULE TRENNI: Kreeka-rooma ja vabamaadlus

Maadluses alustatakse treeninguid algajate grupis ning vastavalt individuaalsele arengule ja soovile liigutakse edasi võistlejate gruppidesse. 

REGISTREERI LASTE JA NOORTE MAADLUSTREENINGUTELE

TREENINGGRUPID TARTUS

Treeningute ajad algajatele Tamme staadioni maadlussaalis:
Lisaks on võimalus osaleda üldfüüsilistel treeningutel ning mängu ja kiiruse treeningutel.
Täpsem info treenerilt  (+372 51 76978).


Algajate grupp
: alates 5. eluaastast (sõltuvalt vanusest ja individuaalsest arengust nädalas kaks 45- kuni 90-minutilist treeningut). 
Algajate grupis tekib noortel esimene kokkupuude maadlusvõtetega, kus läbi järkjärgulise koormuse kasvatamise toimub enda võimete ja ka piirangute tundmaõppimine. Olulise osa treeningutest moodustab maadlusakrobaatika ja koos sellega ka üldfüüsiline treening. Tublimad saavad aasta jooksul osaleda ka ühes-kahes treeninglaagris. Võistelda on võimalik kohalikel algajatele suunatud maadlusturniiridel.
Väiksed kaalud/Nooremate võistlejate/Ülemineku  grupp: alates 7. eluaastast (sõltuvalt vanusest ja individuaalsest arengust nädalas viis 45- kuni 90-minutilist treeningut ja lisaks üks 45-minutiline treening). 
Nooremate võistlejate grupp treenib viis korda nädala.  Treeningutel antakse neile vastavalt oma võimekusele lisaülesandeid. Tehnikatrennis, mida tehakse koos Võistlejate grupiga, keskendutakse olemasolevate maadlustehnikate edasiarendamisele ja uute õppimisele. Aasta jooksul osaletakse ka ühes-kahes treeninglaagris. Võistelda on võimalik kohalikel algajatele suunatud maadlusturniiridel.
Võistlejate grupp (nädalas kuni viis 90-120 minutilist treeningut). 
Võistlejad  on grupp, mis loob spordiharrastajale eeldused noorsportlaseks kujunemisel. Treeningud sisaldavad lisaks tehnikatreeningutele ja üldfüüsilisele ettevalmistusele ka sihipärast võistlusettevalmistust suurturniiridel osalemiseks ning infot tervisliku ja mitmekülgse toitumise kohta, mis toetab sportlike sihtide saavutamist. Osaletakse treeninglaagrites nii Eestis kui välismaal. Oluliseimad võistlused on nii Eestisisesed suur- ja tiitlivõistlustel kui ka välisvõistlused. Õpilaste vanuseklassi (13-15 eluaastat) jõudes on parimate sihiks U-15 Euroopa- ja maailmameistrivõistlused. Samad sihid seame ka kadettide, jun. ja täiskasvanute vanuseklassides.

Liikumine Võistlejad  gruppi on reeglina järk-järguline, kus vanuse ja oskuste lisandudes hakatakse grupi treeningutest osa võtma sammhaaval.
TREENINGGRUPID KAMBJAS

Algajad: alates 7. eluaastast (nädalas kolm 60-minutilist treeningut).
Algajate grupis tekib noortel esimene kokkupuude maadlusvõtetega, kus läbi järkjärgulise koormuse kasvatamise toimub enda võimete ja ka piirangute tundmaõppimine. Olulise osa treeningutest moodustab maadlusakrobaatika ja koos sellega ka üldfüüsiline treening. Tublimad saavad aasta jooksul osaleda ka ühes-kahes treeninglaagris. Võistelda on võimalik kohalikel algajatele suunatud maadlusturniiridel. Aktiivsemad noored treenivad 1-2 korda nädalas veel lisaks Tartus Tamme maadlussaalis koos klubikaaslastega.