Reinsalu Auto AS ja spordiklubi Englas MMA osakond on löönud käed, et toetada noori sportlasi. See on oluline, sest paljud noored on 18-aastaseks saades mitmete eluvalikute ees, millest üks puudutab ka sporti – kas jätkata tulemuste jahtimist juba ka täiskasvanute klassis või pole senine edu olnud piisav, et julgeks panna oma panuse spordile.
Englase MMA osakonna eestvedaja Ott Tõnissaare sõnul on kooli lõpp, kõrgkooli või kutseõppesse suundumine, ajateenistus ja vanematepoolse majandusliku toe vähenemine sportlaskarjääris suured mõjutegurid. “Tihti teeb valiku raskeks see, et alati ei ole sportlane 18. eluaastaks veel silmapaistvaimaid etteasteid teinud või ongi muidu igati sportlik noor jõudnud valitud ala juurde hilisemas eas või on lihtsalt eakaaslastega võrreldes hilisemase küpsemisega,” lisab Tõnissaar.
Foto: Englase noored vabavõitluse Eesti meistrivõistlustel (märts 2019).

Reinsalu Auto AS juhataja Andri Õun, kes on ka Tõnissaare enda sportlasteekonda aastate eest toetanud, näeb Englase MMA noortes potentsiaali. “Olen Tõnissaare ja tema õpilastega omajagu kokku puutunud – näinud neid tegutsemas nii treeningutel ja võistlustel kui ka väljaspool. Ma arvan, et seal aetakse õiget asja ning otsus toetada neid, kes ise enda edasiviimiseks väga palju ära teevad, tuli kergelt,” kommenteerib Õun oma panust.
Õun hindab kõrgelt Englase treeningkeskkonda ja läbimõeldud tegutsemist. “Noorsportlane peab ise kindlasti igati pingutama ja elama rütmis, mis võimaldab kooli kõrvalt keskenduda spordisaavutuste püüdmisele. Gümnaasiumi lõpp on paljude lootustandvate sportlaste jaoks väga keeruline aeg ning surve, et selleks vanuseks peab tulemus tehtud olema, või on spordiga lõpp, on sageli ebareaalne ning sunnib noori ja treenereid ehk mitte järgima loomulikku arengut. Tahame seda koos muuta,” lisab Õun.

Esimeseks toetusesaajaks on 18-aastane Aksel Arna. Arna, kes jõudis sportliku vabavõitluse juurde 2017. aasta sügisel võrdlemisi hilises vanuses (16-aastaselt), on näidanud sihikindlust, võimet pingutada ning surve all ennast ületada. Muidu sportlikult üles kasvanud noore ainus kokkupuude võitlusaladega enne MMA juurde jõudmist oli üks kuu poksitrenni. Arna treeneri Ott Tõnissaare sõnul on noorsportlane näidanud, et saavutusspordist on selle lühikese aja jooksul saanud tema elus prioriteet ning pühendumus nii tavatreeningutel, treeninglaagrites kui ka võistlustel on tõsine. Treeneri hinnangul on selge, et ka loodus on Akslile üht koma teist andnud, kuid täna kahe-kolme hooaja pealt edasise üle otsustada oleks ilmselgelt vale.
Foto: Englase MMA noored Kammeri treeninglaagris. Aksel Arna esireas, valgete käesidemetega (juuli 2019).

Reinsalu Auto AS ja Englase MMA osakonna poolt välja antava stipendiumi suurus sõltub konkreetse noore vajadustest ning on mõeldud sihtotstarbeliseks kasutamiseks, et katta saavutusspordiga kaasnevaid kulutusi. Stipendiumi eesmärk on anda lootustandvale noorele võimalus oma potentsiaali realiseerimiseks kriitilisel ajal, mil elu ootaks temalt võibolla natuke teistsuguseid valikuid. Toetus eeldab noorelt pühendumist spordile ja head õppeedukust koolis.