ALATES 25. MAI 2020

 
TREENINGUD SISERUUMIDES
 

TREENINGUD ÕUES

1.     Treeningrühma suurus vastavalt hetkel kehtivatele riiklikele korraldustele.

2.     Eestis kehtiv "2+2 reegel" lubab erandeid tegevustel ja spordialadel, mille sisu ja iseloom on kehakontakt - see tähendab, et kehakontaktsed võitlusspordi treeningud on lubatud ning spordispetsiifilises mõttes piiranguid ei ole - paarilisega võib harjutada tehnikaid ja sparrida nii lähidistantsilt kui ka kehakontaktis olles.

3.     "2+2 reegli" aluspõhimõtteks on kontaktide arvu minimeerimine. Selleks SOOVIME:
a.     Hoida treeningrühmad mõistliku suurusega. Mida väiksem on treeningrühm, seda väiksem on risk.
b.     Piirata inimeste liikumist/vahetumist rühmades ja rühmade vahel. Mida ühetaolisemad (samad isikud, sarnased vanused) on rühmad, seda väiksem on risk.

Ja SOOVITAME:
c.     Vali võimalusel üheks treeninguks üks kindel treeningpartner.
d.     Hoidke teiste treeningpaaridega vähemalt 2-meetrist vahet. Arvestage ka liikumisega.
e.     Hoia vähemalt 2-meetrist vahet trennikaaslastega, kellega sul ei ole vaja trennis kokku puutuda.

KAALUTUD RISK: kui treeningrühma sees midagi juhtub, tähendab see, et kõik rühma kuuluvad isikud (ja vajadusel ka nende lähikondlased) peavad läbima tervisekontrollid ning halvemal juhul jääma karantiini.

4.     Haigusnähtudega isikud ei tohi treeningul osaleda. Treeneril on õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata. Haigusnähtude kahtluse korral on treeneril õigus kontrollida isiku kehatemperatuuri, kasutades selleks kontaktivaba termomeetrit. Kui kehatemperatuur on kõrgem kui 37,5 °C, siis isikut treeningutele ei lubata. Kõik säärased kahtlused ja mõõtmise tulemused tuleb treeneril dokumenteerida (ees- ja perekonnanimi, kahtluse selgitus, mõõtmise tulemus, otsus) ja säilitada 4 nädalat alates juhtumi päevast.

5.     Ühiseid riietus- ja pesuruume kasutada ei tohi – kõik isikud saabuvad treeningutele spordiriietes ning pesevad end treeningute järel kodus.

 

6.     Järjestikuste samal alal tegutsevate treeningrühmade treeningute vahel peab olema minimaalselt 15-minutiline paus, mille jooksul desinfitseeritakse KASUTUSES OLNUD TREENINGPINNAD ja ÜHISKASUTUSES OLNUD TREENINGVAHENDID ning võimalusel tuulutatakse treeningruumid. Selle aja jooksul:

a.     Treeningu lõpetanud treeningrühmal on aega treeninpaigast lahkumiseks 10 minutit.

b.     Järgmisele treeningule saabujad ei tohi treeningule tulla varem kui 5 minutit enne treeningu algusaega.

PINNAD ja VAHENDID tuleb desinfitseerida iga treeningu järel – ka siis, kui tegemist päeva viimase treeninguga.

7.     Järjestikuste samal alal tegutsevate treeningrühmade treeningute vahel peab olema minimaalselt 10-minutiline paus, mille jooksul desinfitseeritakse ÜHISKASUTUSES OLNUD TREENINGVAHENDID. Selle aja jooksul:

a.     Treeningu lõpetanud treeningrühmal on aega treeningpaigast lahkumiseks 5 minutit.

b.     Järgmisele treeningule saabujad ei tohi treeningule tulla varem kui 5 minutit enne treeningu algusaega.

VAHENDID tuleb desinfitseerida iga treeningu järel – ka siis, kui tegemist on päeva viimase treeninguga.

8.     Mitme treeningrühma üheaegsel tegutsemisel tuleb treeningpaigas korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist (nt saabumine, lahkumine, tegevused treeningpaigas). Isikud ei tohi treeningute eel ega järel koguneda isetekkelistesse gruppidesse.

9.     Treener on kohustatud dokumenteerima igal treeningul osalenud sportlaste nimekirja (ees- ja perekonnanimi) ja säilitama infot 4 nädalat alates treeningu toimumise päevast.

10.   Kõik isikud (sportlased, treenerid, abipersonal jt) peavad treeningule saabumisel desinfitseerima käed. Käte desinfitseerimisel ja treeningutel peavad olema eemaldatud sõrmused ja käekellad. Küüned peavad olema lühikesed, küünepikendused on keelatud. Desinfitseerimiseks paigaldab spordiklubi välisukse juurde esikusse desinfitseerimisvahendi.

10.   Kõik isikud (sportlased, treenerid, abipersonal jt) peavad treeningule saabumisel desinfitseerima käed. Käte desinfitseerimisel ja treeningutel peavad olema eemaldatud sõrmused ja käekellad. Küüned peavad olema lühikesed, küünepikendused on keelatud. Igal inimesel peab desinfitseerimiseks olema kaasas isiklik desinfitseerimisvahend.

11.   Jälgi kätepesu juhendit. Hoolikas kätepesu on kõige alus. Kõik inimesed peavad pesema käsi minimaalselt enne (iga) treeningu algust ja vahetult pärast (iga) treeningu lõppu.

 

12.   Treeningutel peavad pikad juuksed olema seotud patsi või kinnitatud muul viisil, mis välistab nende rohket sattumist nii paarilise peale, treeningvahenditele kui ka siseruumides treeningpindadele.

13.   Ninast sekreedi eemaldamiseks kasutage ühekordseid pabertaskurätte, mis tuleb kohe pärast kasutamist ära visata.

14.   Üleriided ja jalanõud tuleb jätta välisukse juures asuvasse esikusse. Kõik treeninguks vajalikud vahendid tuleb võtta endaga kaasa. Treeningu ajal esikusse minna ei tohi.

 

15.   Esmakordsel trenni saabumisel tuleb täita tervisedeklaratsioon (LEIAD NEET SIIT - 2 faili ühes dokumendis). Alaealise tervisedeklaratsiooni täidab lapsevanem/hooldaja, andes oma allkirjaga nõusoleku lapse/noore osalemiseks kehakontaktsetel võitlusspordi treeningutel. Lisaküsimuste puhul pöördu treeneri poole: Ott Tõnissaar (55 73 094 / ott [ät] mma.ee) või Sten Saaremäe (53 435 995 / sten [ät] englas.ee).

16.   Trennis tuleb kõigil kanda puhtaid trenniriideid. Trenniriided tuleb pesta pesumasinas iga treeningu järel 60 °C juures minimaalselt 30 minutit.

17.   Kõik inimesed peavad kasutama isiklikke treeningvahendeid: MMA-kindaid, poksikindaid, poksikiivrit jm. Kõik kasutuses olnud treeningvahendid tuleb iga treeningu lõpus desinfitseerida. Treeningvahendid, mida pole otstarbekas lapiga puhastada (käesidemed, põlvekaitsmed jm) tuleb pesta pesumasinas iga treeningu järel 60 °C juures minimaalselt 30 minutit.

18.   Eritistega saastunud pinnad puhastatakse kohe mehaaniliselt hõõrudes üldpuhastusvahendiga ja seejärel desinfitseeritakse alkoholipõhise desinfektandiga niisutatud ühekordsete puhastuslappidega.

19.   Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.

20.   Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik, kaitsemaskide kasutamine spordi tegemise ajal ei ole soovitatav.

21.   Iga päeva lõpus on vaja puhastada uksed, ukselingid, seinad käeulatuse kõrguselt, samuti märgpuhastust võimaldav mööbel (toolid, pingid). Kõige viimasena tuleb puhastada ja desinfitseerida tualettruumid. Hoolikalt puhastada veekraanid, kraanikausid. Desinfitseerida pärast puhastust. WC loputuskasti nupp pesta desinfitseeriva vahendiga. Võimalusel kasutada ühekordseid koristuslappe. Koristaja kannab koristust läbi viies kindaid ja tööriideid. Enesepuhastuseks sobivad soe vesi ja neutraalne pesuaine.

 

22.   TREENINGPINDADE puhastamisel tuleb kasutada puhastusainena neutraalse pH-ga puhastusainet. Läbi tuleb viia korralik märgpesu, jälgides hoolsalt, et pestud saaks KÕIK kasutuses olnud pinnad TÄIES ulatuses. Puhastamise suund on alati puhtamalt mustemale, alustades vähemkasutatud pindadest ning lõpetades enim kontaktis olnud pindadega. Pindade puhastamisel tuleb kanda kummikindaid.

TREENINGVAHENDID (löögipinnad, topispallid, raskused jm) desinfitseeritakse alkoholipõhise desinfitseeriva ainega. Treeningvahendite puhastamiseks ja desinfitseerimiseks on soovitatav kasutada ühekordseid puhastuslappe. Iga treeningvahendi puhul kasutatakse eraldi uut puhastuslappi. Korduvkasutusega lappide puhul tuleb need pesta pesumasinas iga päeva lõpus 60 °C juures minimaalselt 30 minutit. Treeningvahendite puhastamisel tuleb kanda kummikindaid.

PUHASTUSAINED:

a.     Kasutada hea kvaliteediga neutraalset pesuainet või kvaliteetseid neutraalseid puhastuslappe.

b.     Desinfitseerimiseks ja viiruse inaktiveerimiseks sobib 62–71%-line etanooli, 0,5%-line vesinikperoksiidi või 0,1%-line naatriumhüpokloriti lahus (kõik nimetatud lahused inaktiveerivad 1 minuti jooksul) (Bactacid, Remisept).

c.     Vedelad pesuained, mis klassifitseeruvad kui anioonsed ja mitte-anioonsed, on parima puhastuskvaliteediga (ingl k liquid detergents classed as anionic and non-ionic have the best detergent activity).

d.     Eesti firma Chemi-Pharmi desinfektandid, antiseptikumid https://www.chemi-pharm.com/et/tooted