Ott Tõnissaar - Tartu spordiklubi Englas, vabavõitluse ehk MMA (inglise keeles Mixed Martial Arts) osakonna eestvedaja ja treener
Englases on võimalik lastel ja noortel vabavõitlusega – ja spordiga üldiselt – teha algust kolmes vanusegrupis:
  • 5-8-aastased
  • 9-12-aastased
  • 13-16-aastased
Lisaks vanusegruppidele treenivad mitmed noored kas osalise või täiskoormusega eraldi tasemegrupis nimega “Võistlejad”.

Mida need numbrid ja nimetused tähendavad? Miks on sellised erisused tekitatud? Millised on igas grupis treenimise eeldused ja millist tulemust võiks treeningutelt oodata? Kolmandas kirjatükis teeme ülevaate treeninggrupist "13-16-aastased".

Soovi korral tutvu esmalt esimese kirjatükiga, kus rääkisime MMA treeninggrupist “5-8-aastased” ja teisega, kus viskasime pilgu peale MMA treeninggrupile “9-12-aastased”.

VANUSEGRUPP: 13-16-AASTASED

13-16-aastaste noortegrupis on kõige olulisemal kohal võitlustehnikate õppimine ja omandamine, mis annab ühtlasi ka piisava üldfüüsilise koormuse koos esmase vajaliku treeningefektiga. Kuna akrobaatika ja võitlussport on omavahel tihedalt seotud, on teatav osakaal ka akrobaatikaharjutuste sooritamisel ning kellel selleks vanuseks asi veel käpas ei ole, siis ka nende harjutuste nullist õppimisel.

Kõige suuremad erinevused selles vanusegrupis tulevadki sellest, kas noor on oma esimesed 13-16-eluaastat olnud liikuv ja sportlik ning mis väga oluline – omandanud selle käigus ka hea koordinatsiooni – või pigem mitte. 13-16-aastaste sportlike noorte jaoks on selles vanuses alustamine väga hea ajastus võtta paari aasta jooksul soovi korral suund vabavõitluse saavutusspordile. Kelle jaoks on see aga elu esimene sportlik tegevus, leiab vabavõitluses enda jaoks kindlasti väga huvitava harrastuse. Kõik on igatahes teretulnud ning see on grupp, kus on võimalik üheskoos ka edukalt alustada!

OHUTUS

Kuna selles vanuses noortel hakkavad juba suurenema ka jõunäitajad, kuid samas pole keha veel täielikult välja arenenud, pööratakse ohutusele ja sobiva treeningkoormuse valikule suurt tähelepanu - teema, mis on eriti oluline alles spordiga alustajate puhul. See tähendab, et:
  • löögitehnikaid õppides alustatakse löökide sooritamist õhku, paarilise peopesadesse ja spetsiaalsete löögipindade pihta enne, kui neid hakatakse sooritama paarilise pea ja keha suunas;
  • löömise kaitsetehnikaid õpitakse koos põhjaliku selgitusega ja rahulikus tempos selliselt, et eksimus kaitsetehnika sooritamisel ei tähenda rusikaga näkku saamist – löökide kiirust suurendatakse samm-sammult ning vastavalt sellele kuidas kaitsetehnikat sooritav paariline loa annab;
  • mahaviimiste ja heidete sooritamist alustatakse põlvedelt, et paarilise kukkumise teekond oleks lühem ning maandumine pehmem;
  • sealt edasi püstiasendist sooritatakse mahaviimisi ja heiteid esmalt spetsiaalsetesse heitemattidesse enne, kui hakatakse neid tegema tavalisel maadlusmatil (mis on muidugi samuti pehme) või vabavõitluse puuris;
  • alistustehnikate sooritamisele eelneb väga põhjalik selgitustöö ning kõik alistused sooritatakse esialgu väga aeglase tempoga, andes paarilisele piisavalt aega saamaks toimuvast aru ning ütlemaks ebamugavustunde tekkides “Stopp!”.
Ohuolukordade ettenägemise ja ennetamise oskus käib noortega kaasas läbi kogu õppe ning on eelduseks aina vabamate treeningharjutuste ning lõpuks ka sparringute tegemisel.

ENESEKAITSE JA VÕITLUSOSKUS

Koos jõunäitajate suurenemisega saab selles vanuses rääkida juba ka reaalsest enesekaitsevõtete omandamisest ja võitlusoskusest. Olulist rolli mängib siin aga treeningute regulaarsus, sest nagu iga keerulisema kehalise oskuse omandamisel on vaja ka siin hulgaliselt kordusi ning neid kordusi on vaja sooritada järjepidevalt. Sobiva tasemeni jõudes on võimalik oma võitlusoskust testida ja proovile panna vabavõitluse võistlustel, mis on parim tagasiside sellele, kas treeningud on kandnud vilja ning millele on vaja edaspidi rohkem rõhku panna.

Oluline osa enesekaitsest on ka paremal füüsilisel ja vaimsel vormil, mida vabavõitluse treeningud kindlasti pakuvad. Parem füüsiline ja vaimne vorm on ka väga hea nö enesekaitse elus üldiselt, aidates läbi pingeliste olukordade ja stressi.

Kui soovid rohkem infot 13-16-aastaste treeningute kohta, pane ennast kirja proovitreeningutele.

Samast teemast: