12. - 18. juuli toimub Tartus Tamme maadlussaalis Englase maadluspoiste linnalaager, mis suunatud ainult meie klubi liikmetele. Laagri peateemaks on kahe althaagiga maadlus.
Treeningud toimuvad kaks korda päevas (vajadusel saame kellaaegu veel muuta):
  • Hommikune treening kell 10.00  - 11.30
  • Õhtune treening kell 17.00 - 18.30
Laager on alguseks uuele hooajale ning alustame juba ka kohalolijate/puudujate ülesmärkimisega, mis on aluseks uue hooaja väljasõitude ja võistlusnimekirjade koostamisel. Palun lapsevanematel kinnitada osalemine (mitteosalemine). Laager on tasuta!