TREENINGTASUD

Otseviited:

Kreeka-Rooma ja vabamaadlus (Tartu) (Hinnad kehtivad nendele lastele, kes kinnitavad oma osalemise maadlustreeningutel esimese valikuna. Info treenerilt.)

LIIKMEMAKS
Tartu linna lapsed ja noored
Väljaspool Tartu linna elavad lapsed ja noored
TÄHTAEG
Hooaeg tasutuna korraga
september kuni mai
120 € / hooaeg
120 € / hooaeg
1. oktoober
Hooaeg tasutuna poolaastate kaupa
I poolaasta = september kuni jaanuar
II poolaasta = veebruar kuni mai
80 € / poolaasta
80 € / poolaasta
I poolaasta = 1. oktoober
II poolaasta = 1. veebruar
Tasudes kuude kaupa
25 € / kuu
25 € / kuu
Jooksva kuu 10. kuupäev

Lisasoodustused Tartu linna lastele ja noortele:
  • Kui ühest perekonnast osaleb treeningutel kaks last/noort, on hooaeg tasutuna korraga kuni 50% soodsam.
  • Samast perekonnas kolmas laps/noor treenib tasuta.
Tasumine kas sularahas treeningutel kohapeal või ülekandega laste/noorte maadlusosakonna kontole:
Englas MTÜ
IBAN: EE701010220029705017 (SEB)
Makse selgitus: lapse/noore nimi, kelle eest on makse tasutud
Info kõikidele lapsevanematele, kelle lapsed võtavad osa spordiklubi Englas treeningutest:
KINNITA OMA LAPSE OSALEMINE TARTU LINNA HUVIRINGIS


MMA: lapsed ja noored (sünniaastad 2003-2015)

LIIKMEMAKS
SUMMA
TÄHTAEG
Hooaeg tasutuna korraga
september kuni mai
180 € / hooaeg
(20 €/kuu)
1. oktoober
Hooaeg tasutuna poolaastate kaupa:
I poolaasta = september kuni jaanuar
II poolaasta = veebruar kuni mai
120 € / poolaasta
(26,6 €/kuu)
I poolaasta = 1. oktoober
II poolaasta = 1. veebruar
Tasudes kuude kaupa
35 € / kuu
Jooksva kuu 10. kuupäev
NB! Sünniaasta 2000 ja vanemad treenivad noortegruppides "MMA põhigrupp" hinnakirja alusel.

Lisasoodustused:
  • Kui ühest perekonnast osaleb treeningutel kaks last/noort, on hooaeg tasutuna korraga kuni 50% soodsam.
  • Samast perekonnas kolmas laps/noor treenib tasuta.
Tasumine kas sularahas treeningutel kohapeal või ülekandega laste/noorte MMA osakonna kontole:
Englas MTÜ
IBAN: EE771010220264825228 (SEB)
Makse selgitus: lapse/noore nimi, kelle eest on makse tasutud
Info kõikidele lapsevanematele, kelle lapsed võtavad osa spordiklubi Englas treeningutest:
KINNITA OMA LAPSE OSALEMINE TARTU LINNA HUVIRINGIS


MMA: algkursus (sünniaasta 2003 ja vanemad)

KURSUSE TASU SUMMA TÄHTAEG
Tasutuna ühes osas 70 € / kursusEnne kursuse algust
Tasutuna kahes osas:
I osa = 4 nädalat
II osa = 4 nädalat
I osa = 50 €
II osa = 35 €
I osa = enne kursuse algust
II osa = 4. nädala lõpuks
NB! Sünniaastad 2001-2003: algkursusel ja sellele järgneva põhigrupi treeningutel on võimalik osaleda "MMA: lapsed ja noored" hinnakirja alusel eeldusel, et treeningutega alustatakse septembris (liitutakse hooaja esimese algkursusega, mis alustab 8. septembril 2020), treeningute eest tasutakse kas kogu hooaja eest korraga või poolaastate kaupa ning noore osalemine spordiklubi Englas treeningutel on kinnitatud 1. valikuna (Tartu linna huvihariduse toetus).

Tasumine kas sularahas treeningutel kohapeal või ülekandega täiskasvanute MMA osakonna kontole:
MMA Eesti MTÜ
IBAN: EE322200221051072206 (Swedbank)
Makse selgitus: MMA alg + osaleja ees- ja perekonnanimi

MMA: põhigrupp (sünniaasta 2003 ja vanemad)

PERIOODSUMMATÄHTAEG
Üks kuu
Üks kuu = 4 nädalat. Näiteks: kui liitud treeningutega 17. jaanuaril, kehtib kuutasu 17. jaanuarist edasi 4 nädalat.
40 € / kuu Treeningute eest tuleb tasuda iga algava perioodi eest ette - enne esimest treeningut.
Üks treening8 € / treening Treeningu eest tuleb tasuda ette - hiljemalt tehtava treeningu alguses.
NB! Sünniaastad 2001-2003: põhigrupi treeningutel on võimalik osaleda "MMA: lapsed ja noored" hinnakirja alusel eeldusel, et treeningutega alustatakse mitte hiljem kui 5. oktoobril ning noore osalemine spordiklubi Englas treeningutel on kinnitatud 1. valikuna (Tartu linna huvihariduse toetus).

Tasumine kas sularahas treeningutel kohapeal või ülekandega täiskasvanute MMA osakonna kontole:
MMA Eesti MTÜ
IBAN: EE322200221051072206 (Swedbank)
Makse selgitus: MMA põhi + osaleja ees- ja perekonnanimi