LAPSED JA NOORED (MMA)

 • Uusi lapsi (sünd: 2015-2017) võtame vastu läbi kogu hooaja: 29. august 2023 - 16. juuni 2024.
 • Uusi noori (sünd: 2009-2014) võtame taas vastu: 2. september - 31. oktoober 2024.
Laste- ja noortegruppidesse on teretulnud kõik poisid ja tüdrukud alates 5. eluaastast (sünniaasta 2017 ja vanemad). Suurem osa lapsi ja noori liitub treeningutega hooaja alguses (septembri- ja oktoobrikuu jooksul), aga on ka erandeid. Treeningutega saab algust teha kolmes erinevas vanusegrupis:
 • LAPSED: 5-8-aastased (sünniaastad 2015-2017)
 • NOORED A: 9-12-aastased (sünniaastad 2012-2014)
 • NOORED B: 11-14-aastased (sünniaastad 2009-2012)

Hooajal 2023/24 toimuvad kõik MMA treeningud Tartu laululava (Laulupeo pst 25) I korruse suures saalis. Sissepääs laululava tagumiselt küljelt (Emajõe poolne külg).

Loe lisaks:

Lapsed: 5-8-aastased (sünniaastad 2015-2017)

Treeningud toimuvad: K ja R kell 16.00-17.00 (NB! Kui täpseks algusajaks trenni ei jõua - aeg ei sobi lasteaia või kooli tunniplaani, või lapsevanema logistikaga - võib trenni hilineda kuni 16.15)
Lastegrupis alustavad poisid ja tüdrukud üldkehalise ettevalmistusega (koordinatsioon ja osavus ning kiirus ja jõud), mille abil õpitakse tundma oma keha ning selle võimeid ja ka piiranguid. Treeningud on mängulised ja põnevad, olulisel kohal on akrobaatika. Võitlustehnikate õppimisel, mille osakaal selles vanusegrupis on pigem väiksem, alustatakse võitlusasendist ning löögitehnikate ja maadlusvõtete algoskustest. Kõige selle käigus õpivad lapsed kontrollima enda jõudu ja liigutusi, arvestama oma treeningpartneritega ning areneb püsivus ja distsipliin. Enesekindlus kasvab läbi pingutuse ja õnnestumiste. Alistustehnikaid selles vanusegrupis veel ei õpita - tehakse vaid juurdeviivaid harjutusi, mis on osa üldkehalisest kooordinatsioonist ja osavusest.

Laste ja noorte MMA treeningute hinnad.

REGISTREERU PROOVInädalale

Loe lisaks:

Noored A: 9-12-aastased (sünniaastad 2012-2014)

Treeningud toimuvad: E, T ja N kell 16.00-17.00
Noored A grupis jätkub töö üldkehalise ettevalmistuse, sh akrobaatikaga, kuid võitlustehnikate õppimine saab juba märgatavalt suurema osakaalu. Vanuse ja vastutustunde kasvades hakatakse õppima ka alistustehnikaid. Selles grupis treenivad üheskoos nii algajad kui ka juba varem alustanud noored - algajatega alustab treener täiesti otsast peale, kogenumad õpivad samal ajal aga juba keerulisemaid tehnikaid ning saavad lisaülesandeid. Jätkuvalt on olulisel kohal enda jõu ja liigutuste kontrollimine - oskus tunnetada oma võimeid ja arvestada erineval tasemel ja suuruses treeningpartneritega. Kui algajate jaoks on püsivus ja distsipliin veel uued asjad, millega harjuda, siis kogenumate jaoks on nendest omadustest saamas suured sõbrad ja abilised, mis aitavad treeningutest maksimumi võtta. Vanematel tegijatel ja värskelt alustanutel aitavad kokku kasvada mängud ja üksteist toetav sportlik õhkkond. Koos sportlike edusammudega kasvab ka enesekindlus.

Laste ja noorte MMA treeningute hinnad.

REGISTREERU PROOVInädalale

Loe lisaks:

Noored B: 11-14-aastased (sünniaastad 2009-2012)

Treeningud toimuvad: E ja T kell 17.00-18.00 ja N kell 18.30-19.30
Noored B grupp on oma olemuselt ja ülesehituselt sarnane grupiga Noored A ning loodud peamiselt kahel põhjusel:
 • Kahe osaliselt kattuva grupi olemasolul on 11-12-aastastel noortel võimalik valida kahe erineva treeningute toimumise aja vahel.
 • Grupis "9-12-aastased" alustanud ja paar aastat treeninud noored saavad arengus sujuvamalt edasi liikuda, jätkates treeninguid juba koos tibake vanematega grupis "11-14-aastased".
Kuna selles vanusegrupi ülemises otsas olevatel noortel hakkavad juba suurenema ka jõunäitajad, kuid samas pole keha veel täielikult välja arenenud, pööratakse ohutusele ja sobiva treeningkoormuse valikule suurt tähelepanu - teema, mis on eriti oluline alles spordiga alustajate puhul.

Laste ja noorte MMA treeningute hinnad.

REGISTREERU PROOVInädalale

Loe lisaks:

Võistlejad

Treeningud toimuvad: E ja T kell 18.00-19.30 ning K, N ja R kell 17.00-18.30
Võistlejad on tasemegrupp, kus treenivad koos erineva vanusega noored ja ka täiskasvanud, kel huvi vabavõitluse kui spordiala vastu juba sügavam. (NB! Võistlustlustel osalemiseks ei pea treenima võistlejate grupis). Üleminek vanusegrupist tasemegruppi on järkjärguline, kus lisaks enda vanusegrupi treeningutele hakatakse tasapisi osalema ka tasemegrupi treeningutel - see tähendab, et treeningkoormus kasvab samm sammult, kuni lõpuks jõutakse nö täiskohaga võistlejate gruppi välja. Võistlejate grupis kujunevad harrastajatest noorsportlased - enda võimete ja tugevuste tundmaõppimine ja arendamine on suunatud edu saavutamisele võistlustel. Eesmärkide saavutamiseks treenitakse sihipäraselt ning kõrgemaid tulemusi jahtivad sportlased teevad lisaks grupitreeningutele ka lisatreeninguid - kas siis võitlusoskuste ja -taktika lihvimiseks või üldfüüsilise võimekuse tõstmiseks. Tähelepanu pööratakse ka nendele tervislikke eluviise ja sporditulemusi mõjutavatele valdkondadele, mis jäävad spordisaalist väljapoole - tervislik ja mitmekülgne toitumine, uni ja aktiivne puhkus. Oluliseks alustalaks selles grupis on ühtne meeskonnavaim - kuigi vabavõitlus on individuaalala, siis ilma treeningpaarilisteta pole seda võimalik harrastada ning edasi viib eelkõige tugev ja üksteist toetav punt. Kui tuled trenni juba eelneva võitlusspordikogemusega, saad piisava taseme olemasolul liituda võistlejate grupiga ka kohe.

Laste ja noorte MMA treeningute hinnad.

Loe lisaks:

Laagrid

Treeninglaagritel on sportimisel oluline koht - nii treeningefekti, kui ka seltskondlikus mõttes. Hooaja sees (september-juuni) korraldame pigem 2-4-päevaseid linnalaagreid - kas siis meie oma saalis Tartus, või sõidame nendeks päevadeks külla mõnele teisele spordiklubile. Kuna reeglina me hooaja sees koolivaheaegadel trenni ei tee, siis toimuvad laagrid vahetult enne koolivaheaega (nädalavahetustel) - lükkame koormuse korraks üles, et pärast oleks mõnusam puhkust nautida. Samuti ei kaota me selliselt treeningmahus, mis muidu koolivaheaegadel pausi pidades tekiks. Linnalaagrid on suunatud pigem noored A, noored B ja võistlejate gruppidele, kuid vahel juhtub ka seda, et osalevad lastegrupi aktiivsemad tegelased.

Suvel toimub meil üks-kaks spordilaagrit: lastele ja algajamatele 5-6-päevased ning noortele ja kogenumatele juba 8-12-päevased. Varasemalt on laagrid toimunud Mellistes ja Kammeris (Tartumaal), Abja-Paluojal (Viljandimaal) ning Madsal (Valgamaal). Lisaks sportlikule tegevusele on suvelaagrid ka hea koht harjutamaks iseseisvat hakkamasaamist endale jõukohaste olmetegevustega: kella tundmine, enda järelt koristamine, igaks trenniks vajalike asjade kokkupanek, üldise korra hoidmine, hommikune ärkamine ja õhtune magamaminek, isiklik hügieen, toitumisharjumuste kujundamine jms.

Kogemus on näidanud, et võrreldes tavatreeningutega, on laagrite treeningefekt õigetel tingimustel suurem, sest:
 • Järjestikused treeningud (linnalaagrites 2 x, suvelaagrites 3 x päevas) tekitavad olukorra, kus unustamine kahe treeningu vahel on väiksem. Nii saab järgmisel treeningul minna valitud teemaga edasi enam-vähem sealt, kus see eelmisel treeningul pooleli jäi - eelmises trennis tehtu kordamine on küll olulisel kohal, kuid see toimub juba teises rütmis.
 • Treeningpaigas ja treeninglainel elamine tekitab arenguks soodsama keskkonna. Trennis tehtu on ka vabal ajal rohkem teemaks, omavahel jagatakse muljeid ja arutatakse treeningkogemust, analüüsitakse tehnikaid ja muud säärast. Kõik see võimaldab treeningutelt saada suurema kasuteguri, sest kogu tegevus on paremini mõtestatud.
 • Õigesti doseeritud koormusetõus tekitab kehale positiivse "ehmatuse", millest taastutakse varasemast kõrgemale tasemele.

Võistlemine

Vabavõitluses saab võistlemisega algust teha alates 9. - 10. eluaastast (NB! Võistlustlustel osalemiseks ei pea treenima võistlejate grupis). Võisteldakse vanuse- ja kaaluklassides. Valdav enamus harrastajaid ja sportlasi võistleb amatöörspordis, mis erineb nii sisuliselt kui vormiliselt oluliselt profispordist. Järgnevalt mõned väljavõtted amatöörspordi reeglitest:
 • Kõikides noorteklassides (U12, U14, U16 ja U18) on keelatud igasugused löögid pähe!
 • Samuti on kõikides noorteklassides keelatud kõrge kaarega heited ja mahaviimised, kus on võimalus, et kumbki võistlejatest ei suuda tehnikat kontrollida ning tekib ohtlik olukord.
 • Püstivõitluses on noorteklassides lubatud käe- ja jalalöögid ainult kehasse, maadlus ja mahaviimised ning maasvõitluses ainult maadlus- ja alistusvõtted.
 • U18 vanuseklassis on lubatud vastast lüüa ka maasvõitluses, kuid seda ainult kehasse.
 • U18 vanuseklassi reeglite järgi saavad võistelda ka täiskasvanud harrastajad.
 • Täiskasvanute (18+) võistlusreeglid lubavad püstivõitluses käe- ja jalalööke pähe ning käelööke pähe ka maasvõitluses. Samuti on täiskasvanutel lubatud lüüa vastast põlvega, kuid seda ainult kehasse.
Võistlusmatšide pikkused:
 • U12 (10-11-aastased) = üks 3-minutiline raund
 • U14 (12-13-aastased) = üks 3-minutiline raund
 • U16 (14-15-aastased) = üks 4-minutiline raund
 • U18 (16-17-aastased) = kolm 2-minutilist raundi, raundide vahel 1 minut puhkust
 • Täiskasvanud (U21 ja seeniorid) = kolm 3-minutilist raundi, raundide vahel 1 minut puhkust
Võistlemisega saab algust teha väiksematel Eestisisestel võistlustel, kus võistluspaarid moodustatakse taseme järgi ning ühel võistlusel saab pidada 1-3 matši. Amatööride Eesti meistrivõistlused toimuvad ühe korra aastas ning sinna pääsemiseks peab olema juba varasem võistluskogemus. Sageli osaleme ka võistlustel lähinaabrite juures, seni peamiselt Soomes ja Leedus. Kõige kõrgem tase amatöörspordis on rahvusvahelised tiitlivõistlused - maailmameistrivõistlused ja Euroopa meistrivõistlused. Kui Euroopa meistrivõistluseid peetakse täna veel vaid täiskasvanute klassis, siis alates 2019. aastast on maailmameistrivõistlused avatud ka U14, U16 ja U18 vanuseklassidele.

Eesti kõige kogenum amatöörsportlane on endine Englase vabavõitleja ja viiekordne Eesti meister Kaupo Kokamägi (täiskasvanu), kelle parimateks tulemusteks on Euroopa meistrivõistluste hõbe (2018) ja pronks (2019) ning maailmameistrivõistluste 5. - 8. koht (2018 ja 2019). Meie spordiklubis on treeninud ka kaks profireeglite järgi võistlevat sportlast - Sten Saaremäe ja Alar Hutrov.

Korduma kippuvad küsimused

Milline on treeninguteks sobiv riietus?

Treeningutel kantakse pikki või lühikesi spordipükse ja lühikeste või pikkade varrukatega särki. Riietusel ei tohi olla lukke, trukke, nööpe jms. Mida parajama suurusega riided on, seda parem - lotendavad särgid ja püksid võivad takerduda treeningpaarilise sõrmede või varvaste taha ja selliselt ka viga teha. Mugav on kasutada ka nn kompressioon-tüüpi riideid - liibuvaid maadlussärke ja –pükse. Treeningud toimuvad paljajalu. Kindlasti võta kaasa ka joogipudel ning pesemisvahendid.

Millist varustust mul treeningutel vaja läheb?

Lastegrupis kohustuslikku varustust ei ole.
Noored A ja noored B gruppides on esimeste treeningkuude järel vajalik järgmine kaitsevarustus (saad need asjad soetada soovi korral treeningutel kohapeal):
 • Lahtise peopesaga MMA amatöörkindad (hinnad alates 40€)
 • Hambakaitsmed (hinnad alates 15€)
 • Kubemekaitse (meestel) (hinnad alates 9€)
Hiljem lisanduvad ka jalakaitsmed (hinnad alates 12€ - 50€, olenevalt vanusest).

Kaitsevarustust võid soetada ka omal käel, aga enne ostu tegemist konsulteeri kindlasti oma treeneriga - kas tehtud valik on MMA treeninguteks turvaline ja sobiv.

Kuidas ja millal saan vanusegrupi (5-8, 9-12, 11-14) treeningutega liituda?

Suurem osa lapsi ja noori liitub treeningutega hooaja alguses (septembri- ja oktoobrikuu jooksul), aga on ka erandeid. 5-8-aastaste grupiga hiljem liitumisel olulist mahajäämust ei teki, kuna selles grupis on suurem osakaal üldfüüsilisel ettevalmistusel ja akrobaatikal ning uute võitlustehnikate osa väike. Vanemates gruppides peab aga hiljem liitumisel ise naaskel olema, sest hooaja alguses alustatakse kohe ka võitlustehnikate õppimisega, mille peale lisatakse järjest uusi teadmisi ja oskusi. Võib öelda, et hooaja keskel vabavõitluse trenniga liitumine on nagu matemaatikatunniga liitumine õppeaasta keskel: päris palju tuleb ise järgi mõelda ning proovida käigult kinni haarata asjad, mida teised hooaja alguses samm-sammult juba omandanud. Palju oleneb muidugi ka konkreetsest noorest - kui üldfüüsiline põhi on hea ja koordinatsioon paigas, siis ei ole veebruarikuus liitumine probleem.

Kuidas ja millal saan võistlejate grupi treeningutega liituda?

Võistlejad on tasemegrupp, kus treenivad koos erineva vanusega noored ja ka täiskasvanud, kel huvi vabavõitluse kui spordiala vastu juba sügavam. (NB! Võistlustlustel osalemiseks ei pea treenima võistlejate grupis). Hindame iga noore puhul tema arengut individuaalselt ning otsustame selle põhjal. Kõige tublimad noored on liikunud vanusegruppidest tasemegruppi juba esimese treeningaasta järel, tavapärasem on kahe aasta järel. Sageli on üleminek järkjärguline, kus lisaks enda vanusegrupi treeningutele hakatakse tasapisi osalema ka tasemegrupi treeningutel - treeningkoormus kasvab samm sammult, kuni lõpuks jõutakse nö täiskohaga võistlejate gruppi välja. Kõige nooremad võistlejate grupi treeningutel osalejad on 10-11-aastased.

Kui vanalt võib trenni tulla?

Lastegruppi on teretulnud kõik poisid ja tüdrukud alates 5. eluaastast (sünniaasta 2017 ja vanemad).

Magasin hooaja alguses trennituleku maha, kas ma saan nüüd liituda?

Jah. 5-8-aastaste grupiga hiljem liitumisel olulist mahajäämust ei teki, kuna selles grupis on suurem osakaal üldfüüsilisel ettevalmistusel ja akrobaatikal ning uute võitlustehnikate osa väike. Vanemates gruppides peab aga hiljem liitumisel ise naaskel olema, sest hooaja alguses alustatakse kohe ka võitlustehnikate õppimisega, mille peale lisatakse järjest uusi teadmisi ja oskusi. Võib öelda, et hooaja keskel vabavõitluse trenniga liitumine on nagu matemaatikatunniga liitumine õppeaasta keskel: päris palju tuleb ise järgi mõelda ning proovida käigult kinni haarata asjad, mida teised hooaja alguses samm-sammult juba omandanud. Palju oleneb muidugi ka konkreetsest noorest - kui üldfüüsiline põhi on hea ja koordinatsioon paigas, siis ei ole veebruarikuus liitumine probleem.

Soovin treeningutel osaleda ainult ühe korra nädalas. Kas see oleks mõeldav?

Lastegrupis on see täiesti võimalik - kuna selles grupis on suurem osakaal üldfüüsilisel ettevalmistusel ja akrobaatikal ning uute võitlustehnikate osa väike, siis olulist mahajäämust ei teki.

Noored A ja noored B grupis pigem mitte. Hooaja alguses alustatakse kohe ka võitlustehnikate õppimisega, mille peale lisatakse järjest uusi teadmisi ja oskusi. Kui puududa 2/3 treeningutest, jääb juba paari-kolme kuuga päris suur teadmiste ja oskuste auk sisse ning teistega on raske sammu pidada.