MMA TREENINGUTE AJAD JA KIRJELDUSED

Uued algajate grupid alustavad 3. septembril. Treeningute toimumisajad selguvad augusti teises pooles.

REGISTREERU LASTE JA NOORTE MMA TREENINGUTELE


VIDEO: Treeningute tutvustus - enne esimeste laste ja noortegruppide avamist (august 2017).
MMA (inglise keeles Mixed Martial Arts) ehk sportlik vabavõitlus, või ka lihtsalt vabavõitlus on kahevõitlusala, mille eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas välja parim võitleja. MMA sisaldab käsitsivõitluse kõiki distantse (püstivõitlus, lähivõitlus, maasvõitlus) ja vastase ees edu saavutamiseks võib kasutada nii löömis- kui ka maadlustehnikaid. Vabavõitlus on võistlusspordina mitmekesine, realistlik ja vaatemänguline. Kõike seda on ka harrastusspordis, ent treeningutel paneme selle vormi, mis on turvaline ja hästi omandatav.

VIDEO: Tutvustasime Tartus Annelinna Gümnaasiumis laste ja noorte MMA treeninguid. Max Hristjuk (sündinud 2005) näitas, kuidas seotakse MMAs löögitehnikaid ja maadlust.


Laste ja noorte MMA treeninguid alustatakse algajate grupis. Algajate gruppe on kolm:
  • 6-9-aastased
  • 10-14-aastased
  • 15-18-aastased
Tegemist on võitlusspordi ettevalmistavate treeningutega, kus kõikidest võitlusspordialadest on võetud olulisemad ja universaalsemad osad ning pandud sellisesse vormi, et lastel ja noortel oleks võimalik seda ohutult ja põnevalt õppida. See tähendab, et alustatakse rohke maadluse ja üldkehalise ettevalmistusega, mille abil õpitakse tundma oma keha ning selle võimeid ja ka piiranguid. Lisaks tehnikate õppimisele arendatakse treeningutel liikuvust, koordinatsiooni ja jõudu. Olulisel kohal on akrobaatika.

VIDEO: Kuigi erinevas vanuses lapsed ja noored alustavad treeninguid erinevates vanusegruppides, tuleb aeg-ajalt ette ka tunde, kus kõik vanusegrupid treenivad koos. Videos osa nooremate ja vanemate ühissoojendusest :)
Tehnikate õppimisel alustatakse maadluse, sh lukumaadlusega. See tähendab treeningpartneri kontrollimist püstimaadluses, heiteid ja mahaviimiseid, treeningpartneri kontrollimist maas ning ka seda, kuidas saada maast ebasoodsatest asenditest tagasi püsti. Vanuse ja vastutustunde kasvades hakatakse õppima ka löögi- ja alistustehnikaid ning kõiki elemente kokku siduma.

VIDEO: Tublimatel on võimalik osaleda esimesel aastal ka laagrites.
Algajate gruppidest liigutakse edasi vastavalt individuaalsele arengule ja soovile edasijõudnute ja võistlejate gruppi. Kui tuled trenni juba eelneva võitlusspordikogemusega, saad piisava taseme olemasolul liituda edasijõudnute või võistlejate grupiga ka kohe.

VIDEO: Võistlejate suvine treeninglaager Mellistes - 2-nädalane laager, kus treenivad koos vabavõitlejad, maadlejad, iluvõimlejad ja korvpallurid.

Treeninguid viivad läbi kogemustega maadlustreener Kristjan Press (kutsetase EKR3) ning maadlustaustaga endine MMA-sportlane Ott Tõnissaar (kutsetase EKR5). Abiks on maadluskogemusega MMA-sportlased ja juhendajad Alar Hutrov (kutsetase EKR5), Sten Saaremäe (kutsetase EKR5) ja Kaupo Kokamägi (kutsetase EKR5). Selline treenerite- ja kogemustepagas on Eestis unikaalne.

Kõik laste ja noorte MMA treeningud toimuvad Tartus Tamme staadioni maadlussaalis (Tamme pst 1, 50403 Tartu). 

Treeninggrupid

  • Algajad: 6-9-aastased
  • Algajad: 10-14-aastased
  • Algajad: 15-18-aastased
  • Edasijõudnud: 6-9-aastased
  • Edasijõudnud: 10-14-aastased
  • Edasijõudnud: 15-18-aastased
  • Võistlejad