MAADLUSTREENINGUTE AJAD JA KIRJELDUSED


REGISTREERI LASTE JA NOORTE MAADLUSTREENINGUTELE

TREENINGGRUPID TARTUS
Algajad: alates 5. eluaastast (sõltuvalt vanusest ja individuaalsest arengust nädalas kaks 45- kuni 90-minutilist treeningut). 
Algajate grupis tekib noortel esimene kokkupuude maadlusvõtetega, kus läbi järkjärgulise koormuse kasvatamise toimub enda võimete ja ka piirangute tundmaõppimine. Olulise osa treeningutest moodustab maadlusakrobaatika ja koos sellega ka üldfüüsiline treening. Tublimad saavad aasta jooksul osaleda ka ühes-kahes treeninglaagris. Võistelda on võimalik kohalikel algajatele suunatud maadlusturniiridel.
Võistlejad B (sõltuvalt vanusest ja individuaalsest arengust nädalas kaks 45- kuni 90-minutilist treeningut ja lisaks üks 45-minutiline treening).
Võistlejad B treenivad kaks korda nädalas koos algajatega ja teevad lisaks ühe tehnikatrenni koos Võistlejad A grupiga. Algajate treeningutel antakse neile vastavalt oma võimekusele lisaülesandeid. Lisandunud tehnikatrennis, mida tehakse algajatest eraldi, keskendutakse olemasolevate maadlustehnikate edasiarendamisele ja uute õppimisele. Aasta jooksul osaletakse ka ühes-kahes treeninglaagris. Võistelda on võimalik kohalikel algajatele suunatud maadlusturniiridel.
Võistlejad A (nädalas kuni viis 90-minutilist treeningut).
Võistlejad A on grupp, mis loob spordiharrastajale eeldused noorsportlaseks kujunemisel. Treeningud sisaldavad lisaks tehnikatreeningutele ja üldfüüsilisele ettevalmistusele ka sihipärast võistlusettevalmistust suurturniiridel osalemiseks ning infot tervisliku ja mitmekülgse toitumise kohta, mis toetab sportlike sihtide saavutamist. Osaletakse treeninglaagrites nii Eestis kui välismaal. Oluliseimad võistlused on nii Eestisisesed suur- ja tiitlivõistlustel kui ka välisvõistlused. Õpilaste vanuseklassi (13-15 eluaastat) jõudes on parimate sihiks õpilaste EM ja MM.

Liikumine Võistlejad A gruppi on reeglina järk-järguline, kus vanuse ja oskuste lisandudes hakatakse grupi treeningutest osa võtma sammhaaval.
TREENINGGRUPID KAMBJAS

Algajad: alates 7. eluaastast (nädalas kaks 60-minutilist treeningut).
Algajate grupis tekib noortel esimene kokkupuude maadlusvõtetega, kus läbi järkjärgulise koormuse kasvatamise toimub enda võimete ja ka piirangute tundmaõppimine. Olulise osa treeningutest moodustab maadlusakrobaatika ja koos sellega ka üldfüüsiline treening. Tublimad saavad aasta jooksul osaleda ka ühes-kahes treeninglaagris. Võistelda on võimalik kohalikel algajatele suunatud maadlusturniiridel.
Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 13.30-15.00.